انواع بیمه ها

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹

صفر تا صد بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران ساختمانی

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران ساختمانی چیست؟ بیمه مسئولیت کارفرما ساختمانی برای جبران خسارت ناشی از کار به خصوص از لحاظ جانی برای هر فرد […]
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۹

صفر تا صد بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی، بازرگانی و خدماتی

صفر تا صد بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی، بازرگانی و خدماتی بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی، بازرگانی و خدماتی یکی از […]
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۹

صفر تا صد بیمه درمان تکمیلی

صفر تا صد بیمه درمان تکمیلی حادثه هیچ گاه خبر نمی کند و زندگی پر از ریسک های ریز و درشت است. ریسک های زندگی را […]
خرداد ۸, ۱۳۹۹

صفر تا صد بیمه عمر و سرمایه گذاری

صفر تا صد بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه عمر یکی از انواع بیمه نامه‌های اشخاص است که با پوشش‌ها و مزایایی که ارائه می‌کند می‌تواند […]