اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۹

آیا اطلاعات بیمه گذاران به بیرون درز پیدا کرده است؟

به گزارش ریسک نیوز ممکن است برخی از اطلاعات بیمه گذاران به بیرون درز کرده باشد. یکی از کارشناسان مرکز ماهر به ریسک نیوز گفت:بر اثر […]
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۹

صفرتا صد بیمه آتشسوزی

بیمه نامه شخص ثالث خودرو سواری جز الزامات هر خودرو است و در صورت عدم داشتن بیمه نامه راننده خودرو سواری جریمه خواهد شد. از سوی دیگر، در صورتی که وسیله نقلیه‌ای تحت پوشش بیمه شخص ثالث نباشد، ممکن است عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد که در زیر به آن خواهیم پرداخت.
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹

صفرتا صد بیمه شخص ثالث

بیمه نامه شخص ثالث خودرو سواری جز الزامات هر خودرو است و در صورت عدم داشتن بیمه نامه راننده خودرو سواری جریمه خواهد شد. از سوی دیگر، در صورتی که وسیله نقلیه‌ای تحت پوشش بیمه شخص ثالث نباشد، ممکن است عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد که در زیر به آن خواهیم پرداخت.
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۹

راهنمای کامل بیمه بیکاری

بیمه بیکاری؛ هر چه آن چه که لازم است بدانید همه کارمندان و کارگران اوایل سال ، نگران هستند که کارفرما قراردادشان را تمدید نکند و […]