صفر تا صد بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی، بازرگانی و خدماتی

تاثیر کرونا ویروس بر صنعت بیمه
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۹
صفر تا صد بیمه درمان تکمیلی
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۹

صفر تا صد بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی، بازرگانی و خدماتی

صفر تا صد بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی، بازرگانی و خدماتی

بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی، بازرگانی و خدماتی یکی از اساسی ترین بیمه نامه ها برای کارفرمایانی است که حداقل یک کارگر در استخدام خود دارند. در حقیقت شما زمانی که فردی را جهت انجام کاری برای مدت و حقوق معین استخدام می کنید قوانین کار و کارفرما بر آن قرارداد حاکم است.
بر اساس ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ذکرشده در ماده ۸۵ این قانون ‌خواهد بود. هر‌ گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولان واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر ‌کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است. بر اساس این قانون وجود یک بیمه نامه حمایتی برای کارفرما بسیار حیاتی است. تمام این مقررات، به منظور حمایت از کارگران وضع شده و این موضوع بدین معنا است که اگر در حین کار خساراتی وارد شود، کارفرما مسئول است و باید مسئولیت خود را نیز بیمه کند تا اگر در آینده توان مالی برای پرداخت خسارات کارگر را نداشت، بیمه این خسارت‌ها را پرداخت کند و در نهایت خسارات کارگر به صورت جبران‌نشده باقی نماند. اساس و پوشش های تکمیلی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی، بازرگانی و خدماتی دقیقا با هدف حمایت از کافرما در این بخش طراحی شده است.
بگذارید نگاهی به ماده ۱ بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی، بازرگانی و خدماتی بی اندازیم:
ماده ۱
خطرهای موضوع بیمه خسارتهای بدنی وارد به کارکنان شاغل بیمه گذار ناشی از مسئولیت بدنی وی در حین انجام کار و محل کار مشروط برآنکه مسئولیت بیمه گذار برای بیمه گر محرز باشد.
تبصره: منظور از جبران خسارت بدنی مذکور در متن بیمه نامه، تامین و جبران هزینه های پزشکی و همچنین جبران زیان های نقص عضو یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه نامه برای زیاندیگان موضوع بیمه و همچنین ارش و دیه در صورت رجوع زیاندیده به مرجع قضائی می باشد.
به طور کلی تمامی خسارت هایی که در محل کار کارفرما برای کارگران پیش می آید تحت پوشش بیمه است. نکته اصلی این است که در صورتی خسارت های کارگران جبران می شوند که طبق قانون قصور کارفرما مشخص شود. در این صورت شرکت بیمه به حمایت از کارفرما خسارت پزشکی و دیه کارگر را بر حسب درصد تقصیر کارفرما پرداخت خواهد کرد. این بیمه نامه، کلیه کارکنان شاغل را اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد، قراردادی که بصورت تمام وقت یا پاره وقت در محدوده مورد بیمه فعالیت دارند را تحت پوشش قرار می دهد.
نکته: پرداخت خسارت استثناء هایی نیز دارد که شامل موارد زیر هستند:
  • خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
  • خسارات ناشی از وسائل نقلیه موتوری تحت پوشش نمی باشد مگر آنکه صراحتاً مورد تقاضا بیمه گذار و مورد موافقت بیمه گر قرار گیرد
  • خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشات رادیواکتیو
  • خسارت ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل

کلوزها و پوشش‌های بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران صنعتی، بازرگانی و خدماتی

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران صنعتی، بازرگانی و خدماتی پوشش ها یا کلوزهای متفاوتی دارد که هرکدام به نسبت موضوعیت آن از اهمیت بالایی برخوردار هستند. در ذیل به برخی از آنان اشاره شده است:
*پوشش بیمه ای پرداخت خسارت بدون رای دادگاه:
همواره در صورت بروز خسارت، یک مرجع قانونی بایستی تعیین میزان خسارت را مشخص کند. مرجع تعیین اختلاف یا تعیین خسارت دادگاه است. از آنجایی که پروسه ی ارسال مدارک به دادگاه زمانبر بوده و ممکن است مدت زمان پرداخت خسارت را تحت تاثیر قرار دهد، بیمه گران پیشنهاد پوشش پرداخت خسارت بدون رای دادگاه را ارائه داده اند. در این مبحث بیمه گر یا شرکت بیمه از یک کارشناس رسمی دادگستری بصورت قراردادی استفاده می کند و مبنای پرداخت خسارت، نظر کارشناس رسمی دادگستری می باشد که پروسه پرداخت خسارت را بسیار ساده می کند.
*پوشش بیمه ای پرداخت هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه:
وزارت بهداشت و درمان پزشکی برای تمامی اعمال جراحی و یا بستری ها نرخ مصوب دارد که در درمانگاه ها یا بیمارستان های دولتی بر طبق نرخ مصوب هزینه ها دریافت می شود. اما گاهی زیان دیده از بیمارستان خصوصی جهت دنبال کردن پروسه مداوا استفاده می کند. در این صورت دیگر نرخ ها بر اساس تعرفه وزارت بهداشت نیست. لذا بیمه گذار می تواند با مبلغی ناچیز تمامی هزینه های پزشکی را بر اساس فاکتور رسمی و تا سقف تعیین شده در بیمه نامه درخواست کند.
*پوشش بیمه مسئولیت کارفرم ا(بیمه گذار) برای ماموریتهای خارج از کارگاه کارکنان:
در بیمه نامه های صنعتی، بازرگانی و خدماتی محدوده پوشش بیمه نامه فقط در کارگاه صنعتی، بازرگانی و خدماتی است. اما برخی مواقع لازم است که کارگران در جهت انجام امور به خارج از کارگاه مسافرت کنند. در این صورت بیمه گر براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار با صدور این الحاقیه که جز لاینفک بیمه مسئولیت مدنی کارفرما فوق الذکر میباشد، موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه مسئولیت مدنی کارفرما، خسارت بدنی وارد به کارکنان بیمه گذار را ضمن انجام ماموریتهای خارج از کارگاه به شرط وجود مجوز ماموریت و شرح وظایف محوله پس از احراز مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر یا مراجع ذیصلاح جبران نماید. ذکر این نکته ضروری است که در هر حال خسارات جانی وارد به کارکنان که ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری یا به عبارت دیگر تصادف با خودرو باشد از شرایط این الحاقیه مستثنی می باشند.
*پوشش بیمه مسئولیت کارفرما بیمه گذار برای حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی در محیط کارگاه :
بیمه گر با درخواست بیمه گذار و ارائه این پوشش موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه نامه، مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال صدمات جسمانی وارده به کارکنان که ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری متعلق و یا در اختیار بیمه گذار در محیط کارگاه باشد را در چهار چوب شرایط زیر تحت پوشش قرار دهد. ذکر این نکته ضروری است که اگر وسیله نقلیه عامل حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد، تعهدات بیمه گر محدود به مبلغ مازاد بر تعهدات بیمه ثالث می باشد. همچنین رانندگان وسائط نقلیه و ماشین آلات مورد استفاده باید گواهینامه متناسب وسیله نقلیه را ، دارا باشند در غیر اینصورت بیمه گر تعهدی نسبت به پرداخت خسارت ادعا شده نخواهد داشت.
*پوشش بیمه ای مسئولیت کارفرما در قبال خسارت جانی وارد به اشخاص ثالث:
همانطور که از اسم بیمه نامه پیداست، این بیمه نامه فقط برای کارگران بیمه گذار یا همان سازنده ساختمان یا مالک ساختمان است. لذا افراد ثالثی که در کارگاه جزو کارگران بیمه گذار نیستند تحت پوشش نیستند. با خرید پوشش بیمه ای مسئولیت کارفرما در قبال خسارت جانی وارد به اشخاص ثالث، کارفرما می تواند در صورت خسارت به افراد غیر کارگر در محیط کارگاه، از بیمه استفاده کرده و خسارت آنها را پرداخت کند. لازم به ذکر است که این پوشش فقط خسارت های جانی را تحت پوشش دارد. منظور از اشخاص ثالث افرادی میباشند که به هیچ عنوان دخالت و ارتباطی در انجام کار موضوع بیمه نداشته باشد.
*پوشش بیمه ای مسئولیت مدنی در قبال سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی:
کارگران صنعتی، بازرگانی و خدماتی همگی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند (در صورتی که عضو انجمن کارگران فصلی و یا صنعتی، بازرگانی و خدماتی باشند و حق بیمه پرداخت کنند). در صورتی که کارگری در حین انجام کار خسارت جانی ببیند و از بیمه تامین اجتماعی خود جهت درمان استفاده کند، بیمه تامین اجتماعی بعد از پرداخت خسارت به کارفرما مراجعه کرده و بر حسب درصد تقصیر کارفرما در حادثه، از او طلب پرداخت خسارت می کند. لذا به موجب این پوشش بیمه گر با درخواست بیمه گذار موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه نامه، مطالبات درخواستی سازمان تامین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی بابت تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون مذکور را جبران نماید.(بطور معمول در بیشتر شرکت های بیمه ایی میزان مبلغ این تعهد مشخص می گردد)
*بیمه شخص بیمه گذار یاصاحبکار :
بیمه گذار یا خریدار بیمه با خرید این پوشش می تواند خودش را نیز تحت پوشش قرار داده و در صورت بروز خسارت از بیمه دریافت هزینه کند.
*پوشش بیمه ای مسئولیت مدنی پیمانکاران فرعی، مهندسین ناظر، مشاور:
در یک پروژه صنعتی، بازرگانی و خدماتی افراد متفاوتی ممکن است برای نظارت و یا به عنوان پیمانکار فرعی یا جزء فعالیت کنند. این افراد جدای از کارگر و شخص ثالث قرار میگیرند. شخص بیمه گذار می تواند با خرید این پوشش تمامی پیمانکاران فرعی، مهندسین ناظر و یا مهندس مشاور را تحت پوشش بیمه ای قرار دهد
*پوشش بیمه ای افزایش دیات برای سالهای آتی(یکسال، دو سال و سه سال):
بیمه گر با درخواست بیمه گذار و ارائه این پوشش موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه نامه ،افزایش دیه تا یک یا دو سال  پس از انقضا بیمه نامه را نسبت به  جدول تعهدات بیمه نامه تحت پوشش قرار دهد. این الحاقیه افزایش دیه بعلت تاخیر در ارائه رای دادگاه توسط بیمه گذار یا زیاندیده به بیمه گر بیش از ۱۰ روز پس از ابلاغ رای را شامل نمی شود.
*پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار در قبال کارکنان،ناشی از حوادث غیر مرتبط با فعالیت اصلی بیمه شده:
در صورتی که بیمه گذار کارگر یا متخصص ساختمان را در امری دیگر به کار برد، در صورت بروز خسارت شرکت بیمه می تواند از پرداخت خسارت سرباز زند. در صورت خرید این کلوز بیمه ای بیمه گر با درخواست بیمه گذار و ارائه این پوشش موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه نامه و احراز مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و یا سایر مراجع ذیصلاح، مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل صدمات جسمی کارکنان ناشی از حوادثی که ارتباطی با نوع فعالیت بیمه شده ندارد، در محیط کار مندرج در بیمه نامه،تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرد.
*پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار برای پرداخت مازاد بر دیه دیه اول:
در برخی موارد و هنگام بروز خسارت ممکن است حادثه دیده بیش از یک نوع خسارت را متحمل شود. به عنوان مثال کارگری از ارتفاع سقوط کرده و قطع نخاع شود و همزمان دچار شکستگی پا شود. در این صورت بیمه گذار در صورت مقصر بودن ملزم به پرداخت دیه قطعه نخاع و شکستگی توام با هم است. بیمه گر با درخواست بیمه گذار و ارائه این پوشش موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه نامه ، مسئولیت بیمه گذار برای پرداخت غرامت مازاد بر دیه اول به شرح جدول مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه را تحت پوشش قرار دهد. لازم به ذکر است که تعهدات این الحاقیه مشمول افزایش ارزش دیه در زمان پرداخت خسارت نمیباشد.
شما همواره می توانید در صورت تماس با کارشناسان بیمبوت، از مشاوره رایگان بهره ببرید
با ما باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *